Partnerzy - współpraca ekspercka

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas prowadzi badania związane z tym zjawiskiem, zarówno pod kątem istoty zagrożeń terrorystycznych, jak i metod zwalczania tych zagrożeń i przeciwdziałania im. Realizując te cele CBnT CC organizuje konferencje i seminaria naukowe oraz publikuje prace, w których jego przedstawiciele podejmują tematykę skoncentrowaną wokół analiz terroryzmu oraz prognozowania rozwoju zjawisk z nim związanych. www.cbnt.collegium.edu.pl 

 

Polska Izba Systemów Alarmowych

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych. www.pisa.org.pl

Brak wydarzeń

Z WYDAWNICTWEM WSPÓŁPRACUJĄ: