Taktyka i technika zwalczania ubezpieczeniowej przestępczości samochodowej. Metody kryminalistyczneKoordynator szkolenia

Euro-Media Sp. z o.o.


Lokalizacja

Wyższa Szkoła Menedżerska
Warszawa, ul. Kawęczyńska 36


Termin

17–18 marca 2016 roku

 


Liczba miejsc
25*

Opis

Przestępczości samochodowej towarzyszą takie patologie jak: fałszowanie dokumentów, oznaczeń identyfikacyjnych, oszustwa ubezpieczeniowe, przemyt czy handel kradzionymi samochodami oraz częściami. Działania te nakierowane są na osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej przy stosunkowo niskim ryzyku, które podejmują sprawcy.
W trakcie seminarium specjaliści podzielą się swoją wiedzą z zakresu taktyki oraz nowoczesnych metod kryminalistycznych stosowanych w wykrywaniu i dowodzeniu przestępczości samochodowej, które skutecznie ograniczają skalę nadużyć w tym obszarze.


Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli:

  • departamentów odpowiedzialnych za wykrywanie i ściganie wyłudzeń
  • departamentów sprzedażowych
  • departamentów odpowiedzialnych za kontakt z pośrednikami
  • departamentów likwidacji szkód
  • kancelarii odszkodowawczych
  • adwokatów i radców prawnych

* Liczba miejsc ograniczona. Osoby, które nie zostaną zarejestrowane w tym terminie mają możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji. INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W SZKOLENIU:

Oferta dotyczy cyklicznego szkolenia otwartego – dostępnego dla szerokiego grona zainteresowanych. Oferujemy również mozliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego – przygotowanego we współpracy z Zamawiającym, gdzie zakres przekazywanych informacji oraz czas trwania i miejsce szkolenia uzgadniane są indywidualnie. Szkolenia zamknięte mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenia zamawiane należy uzgdaniać z Koordynatorem szkolenia. Na każde potrzeby Zamawiającego jesteśmy w stanie odpowiedzieć indywidualnie opracowanym szkoleniem i doradztwem obejmującym swoim zakresem szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wysłać swoje zgłoszenie poprzez zarejstrowanie się przez poniższy baner Rejestracja lub przy odpowiednim szkoleniu na Stronie głównej. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem Koordynator szkolenia i uzgodni szczegóły udziału w zajęciach oraz formalności związane z płatnością. 

 

Z WYDAWNICTWEM WSPÓŁPRACUJĄ: