Szkolenia specjalistyczne

Pracownicy stanowią jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa, a ich wiedza gromadzona przez lata w trakcie szkoleń, konferencji i samodoskonalenia postrzegana jest jako całościowy know-how organizacji. W każdych okolicznościach daje ona bezpośrednią przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom sprzedającym swoje produkty i świadczącym usługi.


Wiedza to nie tylko udokumentowane procedury, procesy i technologie, ale również kompetencje, doświadczenie i umiejętności pracowników. Nastawienie na wiedzę jest trendem globalnym, dlatego też w czasach społeczeństwa informacyjnego wszystkie rozwinięte gospodarki światowe oparte są na zasobach nie tyle naturalnych, co intelektualnych.
Zarządzanie wiedzą jest integralnym elementem procesu zarządzania, determinującym wpływ na szanse przetrwania i rozwoju organizacji, dlatego prawidłowe zarządzanie know-how danego przedsiębiorstwa wpływa na stopień w jakim dana organizacja wykorzystuje swój potencjał i w konsekwencji jakie osiąga wyniki finansowe.


Portal Securitech Szkolenia specjalistyczne założony został przez Wydawnictwo Euro-Media, które od 1994 roku jest popularyzatorem specjalistycznych informacji kształtujących wiedzę pracowników wielu branż. Wydawnictwo publikuje czasopisma i prowadzi portale branżowe, świadczy usługi konferencjo-szkoleniowe, między innymi o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się o ofertą szkoleń i konferencji przygotowaną przez Ekspertów z wielu dziedzin. Organizujemy szkolenia otwarte – dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych, ale także szkolenia zamknięte – przygotowane we współpracy z Zamawiającym, gdzie zakres przekazywanych informacji oraz czas trwania i miejsce szkolenia uzgadniane są indywidualnie. Organizujemy również konferencje oraz warsztaty, na których poruszana jest między innymi aktualna tematyka obejmująca:

  • przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • przeciwdziałanie przestępstwom na szkodę przedsiębiorstw i osób prywatnych,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • zabezpieczenie techniczne w przestrzenie publicznej i na obiektach budowlanych,
  • ochronę przeciwpożarową
  • bezpieczeństwo informacji,
  • i wiele innych zagadnień.


Nasze szkolenia cechuje optymalny dobór tematów – zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych w omawianym obszarze. Informacje prezentowane na szkoleniach i konferencjach są elementem rozwoju wiedzy nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla kadr realizujących zadania publiczne.

W wyjątkowych sytuacja, odpowiednio dobrane grupy Ekspertów przygotowują analizy i audyty zagadnieniowe. Koordynatorzy projektów są w stanie udzielić Państwu pomocy i doradzić w sytuacjach wymagających wiedzy wykraczającej poza aktualnie dostępną ofertę szkoleniowo-konferencyjną.

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami, szkoleniowcami i trenerami. Wydawnictwo Euro-Media z racji misji propagowania bezpiecznych zachowań przy popularyzowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, a także podczas organizacji konferencji współpracowało między innymi z: Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji IB, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, Polską Izbą Systemów Alarmowych, Polską Izbą Ochrony, Polskim Związkiem Pracodawców „Ochrona”, Instytutem Analizy Informacji Collegium Civitas, Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, a także z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz ośrodkami akademickimi. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Informacje o naszych Partnerach merytorycznych dostępne są w zakładce: Partnerzy/Współpraca ekspercka.

Z naszych usług skorzystało wiele przedsiębiorstw, które jako Partnerzy techniczni mogli zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia techniczne w branży zabezpieczenia technicznego, ochrony przeciwpożarowej, a także rozwiązania i produkty adresowane do służb i formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Informacje o naszych Partnerach technicznych dostępne są w zakładce: Partnerzy/Współpraca techniczna.

Rozwój naukowy ściśle związany jest z upublicznianiem dorobku i wyników badań, dlatego stworzyliśmy również możliwość promocji współpracujących z nami Ekspertów poprzez wydania książkowe, poradnikowe i podręcznikowe. Ponadto Ekspertom udostępniamy nasze łamy w czasopismach branżowych: „Ochrona Mienia i Informacji”, „Terroryzm. Zagrożenia – Prewencja – Zwalczanie”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, czy „Świat Szkła”.

Obok, po prawej stronie zamieszczone zostały zapowiedzi najbliższych szkoleń i konferencji. Natomiast w zakładce Kalendarium wydarzeń znajduje się pełna lista wszystkich aktualnie dostępnych spotkań edukacyjnych.


Katarzyna Polesińska
Prezes Zarządu
Wydawnictwa Euro-Media Sp. z o.o.

 

Brak wydarzeń

Z WYDAWNICTWEM WSPÓŁPRACUJĄ: